„Ciszą cmentarną ukołysani, z dala od życia i znoju, dobiwszy wreszcie cichej przystani, odpoczywają w pokoju”.

Pod hasłem „Rozpalamy znicz naszej życzliwej pamięci” uczniowie wraz z nauczycielami Zespołu Szkół nr 8 w Lublinie pragną „ocalić od zapomnienia” najważniejsze dla naszej społeczności osoby zmarłe, których groby znajdują się na lubelskich cmentarzach. Żywa wciąż pozostaje pamięć o tych, którzy przyczynili się do rozwoju naszej miejscowości i edukacji młodzieży oraz o harcerzach Szarych Szeregów, którzy odeszli, zostawiając po sobie świadectwo wielkiego patriotyzmu, heroicznej walki i umiłowania Ojczyzny. Poszczególne klasy szkoły podstawowej i gimnazjum sprawują opiekę nad wyznaczonymi grobami znajdującymi się na Cmentarzu Parafialnym w Zemborzycach, cmentarzu przy ulicy Lipowej, Cmentarzu Komunalnym na Majdanku oraz cmentarzu przy ulicy Unickiej. W dniach 29 – 31 października uczniowie i nauczyciele złożyli wiązanki oraz zapalili znicze, wspólnie z księdzem i siostrą pomodlili się w intencji zmarłych oraz wspominali o bogatej działalności i często tragicznym życiu zmarłych. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!

PLAN